rondo

english rondo

tóm lược

  • một hình thức âm nhạc thường là chuyển động cuối cùng của sonata

Tổng quan

Rondorondeau tương đương một phần tiếng Pháp của nó, là những từ đã được sử dụng trong âm nhạc theo nhiều cách, thường là liên quan đến một hình thức âm nhạc nhưng cũng là một loại nhân vật khác biệt với hình thức.
Dịch nó là Rondo. Butoh nhảy trong vòng tròn, và cũng là một bài hát cho điều đó. Là một định dạng âm nhạc, có một phong cách bài hát Rondeau (tiếng Pháp) ở dạng hát chủ yếu ở Pháp giữa thế kỷ 13 và 15. Mười một thơ bắt đầu bằng điệp khúc là điển hình, cấu trúc tiêu chuẩn của nó là ABaAabAB. A · B là một điệp khúc của điệp khúc, a · b là một Kurepe bện (cơ thể của một câu thơ), A và a, B và b là cùng một giai điệu. Sau đó được phát triển thành định dạng Rondo . → ballad
→ Các mặt hàng liên quan Mashaw