ban đầu

english initial

tóm lược

  • chữ cái đầu tiên của một từ (đặc biệt là tên của một người)
    • ông từ chối đặt tên viết tắt FRS theo tên của mình
Đầu (hoặc có thể) nhân vật. Các chữ cái đầu tiên như tên, họ, câu, v.v., trước đây được sử dụng rộng rãi như một chữ ký thô. Loại thứ hai thường được cho là một nhân vật hoa, ở châu Âu, nó đã trở nên phổ biến từ thời kỳ bản thảo cổ đại và trung cổ, và có thể tạo ra một loại cơ thể đặc biệt được trang trí công phu theo sự phát triển của kỹ thuật in.