Nước ngọt

english Freshwater

tóm lược

Lý thuyết của Magi Michi về văn học Argentina. 2 tập. Bằng tâm trí . Nó được thành lập vào năm 1463. Trong trận bóng rổ (Mr.) tại Công ty Hachioji ở thị trấn thị trấn của quận Kusugi, hạt Kii, tôi đã đưa nó theo yêu cầu của mọi người. Sau này nó được tổ chức lại nhiều lần, có nhiều sách sai. Lịch sử của Renga, Mối quan hệ giữa Waka và Renga, Kiến thức về sáng tạo, cụm từ chính tả của cha mẹ, cụm từ của sự thiếu hiểu biết sâu sắc, vv trong cơ thể câu hỏi và câu trả lời. Nó không phải là một hướng dẫn thực tiễn triết học đơn thuần, nó đề cập đến một vấn đề cơ bản như cùng một ý tưởng sáng tạo, cùng một lý thuyết về Waka / Renga, một sự phù hợp giữa sáng tác và cách nói của Phật giáo, và nó gần như là một vị ngữ có hệ thống.