Kobayashi

english Kobayashi
Tiểu thuyết, phê bình. Bút danh của Nakahara Yumihiko chơi đánh giá phim và đánh giá hài. Sinh ra ở Tokyo. Đại học Waseda tốt nghiệp ngành tiếng Anh. 1959 - 1963 Tổng biên tập "tạp chí Hitchcock". Năm 1972 "Phim hài Nhật Bản" đã trao giải thưởng cho giải thưởng nghệ thuật. Là một tiểu thuyết gia, từ một tác phẩm văn học ròng bao gồm "Thành phố của Vanity" năm 1964, một lịch sử Showa độc đáo như "Pháo đài của những giấc mơ" (1983), một đối tượng đáng chú ý như <Aoyo series>, "Chihaya đang làm rất rộng một loạt các hoạt động sáng tạo cho đến nhại như con đường hẹp "(1983).