người chơi

english player

tóm lược

  • một nghệ sĩ sân khấu
  • một người chơi một nhạc cụ (như một nghề)
  • một người tham gia hoặc có kỹ năng trong một số trò chơi
  • một người tham gia quan trọng (như trong một thỏa thuận kinh doanh)
    • ông là một người chơi chính trong việc thành lập công ty
  • một người theo đuổi một số đối tác xã hội và tình dục khác nhau cùng một lúc
Tên lẫn nhau của thời đại Muromachi / Azuchi Momoyama. cũng được gọi là. Mạc phủ Muromachinhiều daimyo khác nhau được thiết lập, và chính thức Mạc phủ được gọi là một thỉnh nguyện (cứng đầu) hoặc trật tự dân sự. Có trách nhiệm nói tên của những người đã đến hội trường ở Denpa và lắng nghe họ. → Số người chơi