Henry Eyring

english Henry Eyring

Tổng quan

Phương trình Eyring (đôi khi còn được gọi là phương trình Eyring hè Polanyi ) là một phương trình được sử dụng trong động học hóa học để mô tả phương sai của tốc độ phản ứng hóa học với nhiệt độ. Nó được phát triển gần như đồng thời vào năm 1935 bởi Henry Eyring, Meredith Gwynne Evans và Michael Polanyi. Phương trình này xuất phát từ lý thuyết trạng thái chuyển tiếp (còn gọi là lý thuyết phức kích hoạt) và (nếu giả sử entanpy liên tục kích hoạt và entropy liên tục kích hoạt) tương tự như phương trình Arrhenius theo kinh nghiệm, mặc dù phương trình Arrhenius là theo kinh nghiệm và phương trình Eyring có một biện minh cơ học thống kê.
Hóa lý tại Hoa Kỳ. Sinh ra ở Mexico. 1912 Hoa Kỳ, 1935 Nhập tịch. Giáo sư tại Đại học Princeton năm 1938, Giáo sư tại Đại học Utah năm 1946. Năm 1931 công bố phương pháp tính toán lý thuyết lượng tử của năng lượng kích hoạt với Polani. Thực hiện một nghiên cứu lý thuyết về các phản ứng cơ bản.