CS

english CS

tóm lược

  • một nguyên tố kim loại dẻo trắng bạc mềm (chất lỏng ở nhiệt độ bình thường), kim loại kiềm và kiềm nhất
Viết tắt cho vệ tinh truyền thông. Mặc dù nó là một vệ tinh truyền thông, nó cũng được sử dụng cho ý nghĩa của việc phát sóng và liên lạc bằng các vệ tinh liên lạc.