Chúng tôi

english İta · sex Alice

Tổng quan

Vita Sexualis ( ヰタ・セクスアリス , Ita Sekusuarisu ) là một cuốn tiểu thuyết khiêu dâm được xuất bản năm 1909 bởi Mori gai. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, Shizuka Kanei, được hiểu là một đại diện tự truyện của Mori gai.
Tiểu thuyết Mori Ogai . Chủ đề là tiếng Latinđời sống tình dục. được công bố vào năm 1909 "Subaru" nhưng nó đã bị cấm. Đó là một triết gia dường như đã được mô phỏng theo kinh nghiệm của chính tác giả Ghi lại đời sống tình dục từ Kanai Zendai từ năm 6 tuổi. Nó được viết trong một vị trí để chỉ trích văn học tự nhiên nhấn mạnh bản năng.