George Francis Abbott

english George Francis Abbott


1887.6.25-?
Nhà soạn kịch và đạo diễn Hoa Kỳ.
Sinh ra ở Forestville, New York.
Ra mắt với tư cách là một diễn viên, sau đó làm việc về kịch bản và đạo diễn. Bắt đầu từ vở kịch thẳng, về cơ bản việc sản xuất được tập trung vào cốt truyện, và nguyên mẫu âm nhạc cổ điển được tạo ra. Các tác phẩm chính của anh bao gồm "Jumbo", "Tuổi trẻ từ Syracuse" và "The Taboo Yankees".