Tomo Morita

english Tomo Morita
Một họa sĩ phương Tây. Sinh raquận Saitama. Tôi đến Tokyo và vào cư dân Shoyotaro Koyama , sau đó học từ Trường Nghệ thuật Tokyo. Giữa năm 1914 và 1915, sau khi trở về nhà, cô đã ảnh hưởng đến ảnh hưởng của Cezanne. Ông đã trưng bày một tác phẩm dày đặc tại một triển lãm hai bài báo , một triển lãm lâm sàng . Năm 1922, Kimura Sosaku , Kosugi Maikuta và Chunyang-kai được thành lập. Sau đó, anh tập trung vẽ Toyo bằng mực với cảm xúc phương Đông, Sấy khô.
→ Các mặt hàng liên quan Ogawa ngọt prie | Yamamoto Đinh