Cho phép

english Letsie Ⅲ
Chức danh công việc
Vua Lesoto

Quốc tịch
Lesicia

Sinh nhật
Ngày 17 tháng 7 năm 1963

Nơi sinh
Morija

Tên thật
David Mohato Bereng Seeiso

Nền tảng học vấn
Tốt nghiệp Đại học Lesoto Đại học Bristol (Anh)

Nghề nghiệp
Tên cũ là Hoàng tử Mohat. Du học tại Vương quốc Anh. Sau khi bị lưu đày bởi cha mình, cựu vương Mossyo II, vào tháng 3 năm 1990 bởi Tướng Lesentine, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Lesentine, ông đã trị vì là Vua Lesentine với tư cách là Leszie 3 vào tháng 11 cùng năm. Tháng 8 năm94 đã bãi nhiệm tất cả các bộ trưởng nhưng đồng ý bổ nhiệm lại các bộ trưởng khi các nước láng giềng can thiệp. Trả lại ngai vàng cho cha mình vào tháng 1 năm 1995 từ cuộc đối đầu với Thủ tướng Moher. '7 tháng 2, '96 Reborn sau cái chết của tai nạn xe hơi của cha mình.