Howard Rumsey

english Howard Rumsey


1917.11.7-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Browley, California.
Trong thời gian hiện diện trong ban nhạc Bido Musso, anh đã gặp Stan Kenton và là người thành lập Dàn nhạc Kenton. Sau khi nghỉ hưu từ Dàn nhạc Kenton, ông đã lãnh đạo một nghệ sĩ jazz sống ở Bờ Tây năm 1949 và hoạt động như một "ngọn hải đăng" trên Bãi biển Hermosa, California, trở thành mẹ của Thịnh vượng Jazz Bờ Tây. Năm '72, ông trở nên độc lập, mở 'Concert by the Sea' gần 'Ngọn hải đăng' và sản xuất nhiều album trực tiếp. Có rất nhiều tác phẩm toàn sao trong tên riêng của họ. Một hạng nặng trong thế giới Jazz West Coast.