Sự cố Yamashiroya(Sự cố Kazuaki Yamashiroya)

english Yamashiroya incident
Các sự cố bất hợp pháp liên quan đến các quan chức quân đội của quân đội trong thời kỳ đầu Meiji. Đó là một vấn đề chính trị mà thương gia gia đình nổi tiếng ông Yamashiroya Kazuaki đã nhận được một số lượng lớn các khoản vay trái phép từ Arimo Daisuke Yamashima Arimoto cùng làng. Yamashiroya đã từ chức năm 1872 dưới sự ly dị tự tử của Bộ Quân đội, quận Yama cũng từ chức theo thẩm phán tư pháp cấp cao Eri Shinpei . Tuy nhiên, năm sau Yamamura trở thành Chúa tể quân đội đầu tiên (cho đến lúc đó là Ngài Vacancy) và đang hồi sinh. → Chính trị chương bang hội