Kịch bản

english Screenplay

tóm lược

  • một kịch bản cho một bộ phim bao gồm đối thoại và mô tả các nhân vật và bộ

Tổng quan

Kịch bản hay kịch bản , là tác phẩm được viết bởi các nhà biên kịch cho một bộ phim, chương trình truyền hình hoặc trò chơi video. Những màn hình này có thể là tác phẩm gốc hoặc chuyển thể từ các phần văn bản hiện có. Trong đó, chuyển động, hành động, biểu hiện và đối thoại của các nhân vật cũng được thuật lại. Một kịch bản được viết cho truyền hình cũng được gọi là một kịch bản.
Những thứ được viết trong các vở kịch, phim ảnh, chương trình phát sóng, vv gần giống như một kịch bản hoặc một cuốn sách. Trong nhà hát, nó được sử dụng cho kabuki và sử dụng nhà hát lớn, đồng nghĩa với kịch bản trong phim.
→ Mục liên quan viết ra | Kịch | Nhà sản xuất · hệ thống