Stan Kenton

english Stan Kenton


1912.2.19-1979.8.25
Nhà soạn nhạc jazz người Mỹ, người chơi piano, nhạc trưởng.
Sinh ra ở Wichita, Kansas.
Tên thật Stanley Newcomb Kenton.
Còn được gọi là Stanley Kenton.
Thành lập một dàn nhạc vào năm 1941. Giới thiệu các kỹ thuật của âm nhạc đương đại và trở nên phổ biến trong '43 Nghệ thuật theo nhịp điệu 'với ý nghĩa mới là '43. Anh ấy đã hoạt động kể từ đó và đã tạo ra một phong cách gọi là nhạc jazz tiến bộ và thiết lập nền tảng của nhạc jazz hiện đại màu trắng. Bổ nhiệm nhiều tác phẩm và người sắp xếp như Lugolo, và chia sự phổ biến với Dàn nhạc Woody Harman, dẫn đầu thế giới nhạc jazz hiện đại của thập niên 50. Các tác phẩm tiêu biểu bao gồm "Cải cách âm nhạc hiện đại" và "Kenton Ella".