Ra mắt

english Debuts
Lãnh đạo phong trào xã hội chủ nghĩa Hoa Kỳ. Từ pháo hoa đường sắt. Tổ chức Công đoàn Đường sắt Hoa Kỳ (ARU) và trở thành chủ tịch, bị cầm tù năm 1894, hướng dẫn cuộc đình công đường sắt của Pullman. Năm 1897, Đảng Dân chủ Xã hội Hoa Kỳ (đổi tên thành Đảng Xã hội Hoa Kỳ năm 1901), đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống lần thứ năm với tư cách là ứng cử viên của đảng này, đã giành được hơn 900.000 phiếu trong cuộc bầu cử năm 1902. Năm 1905, ông tham gia thành lập IWW (Liên minh Công nhân Công nghiệp Thế giới) nhưng rút lui vào năm 1908. Trong Thế chiến I, tôi sẽ bị cầm tù thông qua vị trí của phe chống chiến tranh.