Russel Alan Hulse

english Russel Alan Hulse
Chức danh công việc
Giáo sư vật lý thiên văn, giáo sư thỉnh giảng, Đại học Texas tại Dallas

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Sinh nhật
Ngày 28 tháng 11 năm 1950

Nơi sinh
Thành phố New York

Đặc sản
Thiên văn học sóng hấp dẫn

Nền tảng học vấn
Đại học Cooper Union, Massachusetts

trình độ
Bằng tiến sĩ (Vật lý) (1975) (Đại học Massachusetts)

Người chiến thắng giải thưởng
Giải thưởng Nobel Vật lý (1993)

Nghề nghiệp
Nghiên cứu viên tại Viện Vật lý Plasma, Đại học Princeton từ năm 1977, và nghiên cứu viên chính từ '92. Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Texas ở Dallas năm 2004. Trong thời gian này, vào năm 1974, là một nhà nghiên cứu tại Đại học Massachusetts, ông đã phát hiện ra một pulsar mới (vật thể vô tuyến) với Joseph Taylor, một giáo sư thời đó, sử dụng kính viễn vọng vô tuyến và xác nhận sự tồn tại của sóng trọng lực được Einstein tiên đoán trong thuyết tương đối rộng. . Với khám phá này, ông đã giành giải thưởng Nobel về Vật lý với '93 Taylor.