Palle Danielsson

english Palle Danielsson


1946.10.15-
Nhạc sĩ Thụy Điển.
Sinh ra ở Stockholm.
trở nên nổi tiếng bằng cách biểu diễn cùng George Russell, Bill Evans, Don Cherry và những người khác. Steve Kuen Trio gia nhập Tập đoàn Jan Ganbarek. Trở thành thành viên của "Bộ tứ châu Âu". Gia nhập Michel Petrucciani Trio từ năm 1984. Các tác phẩm là "Birongging", "My Song" và "Pearism".