John Erikkson

english John Erikkson
Chức danh công việc
Nhạc sĩ

Quốc tịch
Thụy Điển

tên nhóm
Tên nhóm = Peter Bjorn & John <Peter Bjorn và John>

Nghề nghiệp
Năm 2000, Peter Moren từ Bắc Thụy Điển và Bjorn Itling thành lập ban nhạc pop Peter Bjorn và John, phụ trách trống. Album đầu tiên năm 2002 "Peter Bjorn And John", album thứ hai năm 2004 "Falling Out" được phát hành. Ra mắt tại Nhật Bản với album thứ ba năm 2006 "Nhà văn của nhà văn" và thu hút sự chú ý trong đĩa đơn nổi bật "Young Folks". Các album khác bao gồm "Seaside Rock" (2008), "Living Thing" (2009) và "Gimme some" (2011). Chuyến thăm đầu tiên đến Nhật Bản vào năm 2007.