Sấm sét

english Thunderhill

Một ngọn núi nhỏ ở độ cao 105m nằm ở phía đông của Thunder, Asuka-mura, Takashi-gun, tỉnh Nara. Trong bài tường thuật ở đầu chương đầu tiên của "Nippon Reisen", có vẻ như một người tên là Ogikobe Suguru đã bắt được vị thần sấm sét vào buổi sáng. <Nippon Shoki> Truyền thống tương tự được nhìn thấy trong Hoàng đế 7 tháng 7, nhưng sân khấu là Mimoroyama, hơi khác một chút. Trong Trò chơi Manyoshu ném Vol.3, bạn có thể thấy <Emperor, một bài hát được làm bởi Asahi Enomoto, khi anh ấy đến thăm Raidake>. Ngoài ra còn có giả thuyết cho rằng Kannabiyama của Asuka (Núi Miha ở phía đông nam của Đền Tachibana-ji là chủ đạo).
Satoshi Wada