Tắm

english Bathute
Nữ thần đầu của một con mèo thần thoại Ai Cập cổ đại. Thường nhầm lẫn với Sekmet . Tôi tiêu diệt loài rắn độc ác Apospice. Trung tâm của đức tin là Bubastis of Nile Delta, một số lượng lớn xác ướp mèo và tượng được khai quật.