Amani (Massage)

english Amani (Massage)

Tổng quan

Anma (Kanji: Hiragana: あ ん) đề cập đến cả một thực hành massage truyền thống của Nhật Bản và cho những người thực hành nghệ thuật đó. Shiatsu hiện đại phần lớn có nguồn gốc từ anma.
Một liệu pháp cải thiện lưu thông máu, hoặc một người thực hiện nó chỉ bằng cách xử lý hoặc vuốt ve cơ thể hoặc tay chân bằng tay, làm sáng tỏ các khối cơ. Luật này đã được thông qua từ Trung Quốc từ lâu, nhưng vào thời Edo, nó đã được thực hiện rộng rãi như một đặc sản của người mù. Trong số các kỹ thuật ban đầu tại thời điểm đó bao gồm ẩm thực, moxib Fir (moxib Fir), điều trị lâm sàng và các phương pháp điều trị khác, và cũng đóng vai trò là một bác sĩ, và từng dòng chảy của Sugiyama, dòng chảy Yoshida, v.v. Hiện tại là một <Anma Massage Shiatsu>, các kỳ thi, giấy phép, vv được quy định bởi pháp luật. → Shiatsu / Massage
→ Vật phẩm liên quan Trị liệu đánh giá cao ánh sáng quốc gia | liệu pháp kích thích | thể dục