Shinkai

english Shinkai

Một thầy tu vẽ tranh tại chùa Daigoji, người đã hoạt động vào nửa cuối thế kỷ 13. Ngày sinh không rõ. Các biểu tượng màu trắng của Bishamonten, Kongo Doji và Fudo Myo được lưu truyền tại chùa Daigoji. Đặc biệt, bút lông 1282 "Fudo Myoo Tượng" là một mẫu không bị ràng buộc bởi các hình thức truyền thống, và nó được sao chép trực tiếp bằng cách sử dụng các đường mực đen trắng và màu mỡ thay vì dây sắt đặc trưng của bức tranh trắng. Bạn có thể thấy ảnh hưởng của bức tranh mực của. Shinkai là một bậc thầy của Nise-e trong "Dignity Divine". Fujiwara no Nobumi Người ta nói rằng ông là con trai thứ tư của (Nobuzane), đã trở thành một nhà sư tại chùa Daigoji, và được các Houjin tôn kính, và được cho là người đó.
Susumu Hayashi