đường căng thẳng cao

english high tension line
Đường dây điện áp cao thường đề cập đến đường truyền , nhưng cũng bao gồm phần điện áp cao của đường dây phân phối . Theo Pháp lệnh của Bộ Thương mại và Công nghiệp Quốc tế, áp suất cao liên quan đến dòng điện xoay chiều vượt quá 600 volt và không quá 7000 volt (trên mức này, áp suất cao đặc biệt), nhưng thường đề cập đến cáp truyền tảiphân phối nói trên.