động vật chân đốt

english arthropod

tóm lược

  • động vật không xương sống có chân tay và cơ thể phân đoạn với một bộ xương được làm từ chitin
Một vị vua của động vật không xương sống. Cơ thể bao gồm nhiều bộ phận cơ thể, đối xứng hai bên, thường phân biệt đầu, ngực và bụng. Có thể nói rằng quy định cơ thể của động vật hình khuyên có chuyên môn để phân biệt các cơ quan khác nhau và các chi và xương chân kèm theo đã phát triển. Cơ bắp có một lượng lớn các cơ vân, nói chung hành vi là kịp thời. Có nhiều thứ tan chảy và biến đổi. Hóa thạch arthropod sớm nhất là trilobite xuất hiện từ kỷ Paleozoi Cambri. Chỉ có khoảng 900.000 loài hiện tại bị chiếm đóng, khoảng 3/4 tất cả các loài động vật, nhưng nếu bao gồm những loài chưa được phát hiện thì nó sẽ có hơn 1 triệu loài. Kozo (cua), ve sầu, dây (bọ cạp, nhện, ve), động vật giáp xác (daphnia, cua, tôm), đôi (yasuda), chân môi (shinkaku) Rết, gạc), dây côn trùng và các loại tương tự.
Vật phẩm liên quan Động vật giáp xác