Joseph Rotblat

english Joseph Rotblat
Các nhà vật lýquốc tịch Ba Lan và Anh. Sinh raWarsaw ở Ba Lan. Ông nhận bằng tiến sĩ vật lý từ Đại học Warsaw. Ông đến Anh vào những năm 1930 và tham gia nghiên cứu cyclotron tại Đại học Liverpool. Tôi sẽ tham gia vào dự án phát triển bom nguyên tử của Mỹ < Dự án Manhattan >, nhưng đã rút năm 1944 khỏi câu hỏi về vũ khí hạt nhân . Ông đã ký Tuyên bố Russell - Einstein nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1955. Năm 1957, ông tham gia vào việc tạo ra Hội nghị Pugwash ( Hội nghị Pugwash về Khoa học và các vấn đề thế giới) kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân và chiến tranh, và sau đó trở thành tổng thư ký của hội nghị, ông trở thành chủ tịch vào năm 1988. Năm 1995, ông nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình cùng với Hội nghị Pugwash. Ông thường xuyên đến thăm Nhật Bản và hoan nghênh người dân kế thừa ký ức về thành phố Hiroshima và Nagasaki, kêu gọi mạnh mẽ việc bãi bỏ vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, tôi đã có được quốc tịch Anh, là quốc tịch kép với Ba Lan. Ông là giáo sư tại Đại học London và là giáo sư danh dự tại Đại học. Bài viết chính là "chiến tranh hạt nhân và phóng xạ", được chỉnh sửa thành "vai trò của nhà khoa học".