Hanns Eisler

english Hanns Eisler

Tổng quan

Hanns Eisler (6 tháng 7 năm 1898 - 6 tháng 9 năm 1962) là một nhà soạn nhạc người Áo (cha ông là người Áo và Eisler đã chiến đấu trong một trung đoàn Hungary trong Thế chiến I). Ông nổi tiếng với việc sáng tác quốc ca Đông Đức, vì sự kết hợp nghệ thuật lâu dài của ông với Bertolt Brecht, và về điểm số mà ông đã viết cho các bộ phim. Hochschule für Musik "Hanns Eisler" được đặt theo tên ông.


1898.7.6-1962.9.6
Nhà soạn nhạc người Đức.
Sinh ra ở Leipzig.
Ông học theo Schonberg ở Vienna, và giành giải thưởng Nghệ thuật Vienna cho 1923 piano sonata (tác phẩm 1). '25 chuyển đến Berlin, '26 Đảng Cộng sản. Các tác phẩm chính của anh là nhạc kịch "Mẹ", quốc ca của Cộng hòa Dân chủ Đức "Phục sinh từ đống đổ nát", nhạc phim "Đơn vị lực lượng nước ngoài".