Bruce Rankin

english Bruce Rankin


1918-1986.7.27
Nhà ngoại giao Canada.
Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đồng thời làm đại sứ tại Venezuela và đại sứ tại Brazil năm 1964-70. Sau khi làm Tổng lãnh sự New York năm 70, ông làm đại sứ tại Nhật Bản vào năm 76-81.