Wyatt Ruther

english Wyatt Ruther


1923.2.5-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Pittsburgh, PA.
1951 Dave Brubeck, '52 Errol Garner, '53 hoạt động dưới thời Lina Horne, '55, tham gia Jazz Jazz Canada do Garner tổ chức. Sau đó, vào năm 58, Chico Hamilton tham gia '60 Buddy Rich Dàn nhạc. Từ năm 64, anh hoạt động ở San Francisco với tư cách là một người tự do, và cũng đã biểu diễn cùng John Handy, Chris Inverness, v.v. Các buổi biểu diễn của đại diện được nghe trên bảng tưởng tượng của Bluebeck và bảng anh hùng ca của Ray Bryant.