xanh

english pall

tóm lược

  • vải treo dùng làm rèm (đặc biệt cho cửa sổ)
  • quần áo chôn cất trong đó một xác chết được bọc
  • một nỗi sợ hãi bất chợt
Một trong những nhà hát của nhà hát. Một cặp hành động. Treo từ trần sân khấu, cơ chế để mở và đóng lên xuống. Cái gọi là vở kịch nhỏ trong Kabuki (vở kịch Miyaji, vở kịch kết thúc) đã bị từ chối như một nhà thơ (diễn xuất) vì nó không được phép sử dụng sự ra đi. Ngày nay, nó là một khái quát của một bức màn trang trí công phu kết hợp tuyên truyền của một công ty.
Rèm cửa hàng liên quan