Xuất hiện(Sufukan)

english Senstive appearance
Nhà tư tưởng Đài Loan. Sau khi học tại Đại học Meijihọc viện quân sự Nhật Bảntrở về Trung Quốc, anh ta nhận được quân đội tại quân đội Quốc dân Đảng. Sau khi đến Đài Loan năm 1949, cống hiến để nghiên cứu, nghiên cứu Nho giáo, trở thành một trong những nhà triết học tiêu biểu của Shin Kongju . Đại học Tokai, Đại học Hồng Kông Trung Quốc Giáo sư Hồng Kông. Cụ thể, ông đã cố gắng đánh giá lại tinh thần nghệ thuật truyền thống Trung Quốc và chỉ ra tầm quan trọng của vai trò của đạo đức và nghệ thuật trong văn hóa Trung Quốc. Trong cuốn sách "Tinh thần nghệ thuật Trung Quốc" "Lịch sử của cả hai tư tưởng Hán", v.v.