quyết định

english deci-

Tổng quan

Deci- (ký hiệu d ) là tiền tố đơn vị thập phân trong hệ thống số liệu biểu thị hệ số một phần mười. Được đề xuất vào năm 1793 và được thông qua vào năm 1795, tiền tố xuất phát từ tiếng Latin decimus , có nghĩa là "thứ mười". Từ năm 1960, tiền tố là một phần của Hệ thống đơn vị quốc tế (SI). Tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên nhất của nó là trong một đơn vị không SI, decibel, được sử dụng để đo cường độ âm thanh (liên quan đến tham chiếu) và nhiều tỷ lệ khác.
Deciliter hoặc dl là phổ biến trong công thức nấu ăn. Nhiều ngôi nhà châu Âu có một biện pháp deciliter cho bột, nước, vv
Thí dụ:
Một tiền tố có nghĩa là 1/10. Ký hiệu d. Decimiter, deciliter và như vậy. được sử dụng như một trong những tiền tố trong Hệ thống đơn vị quốc tế (SI).