diode điện dung thay đổi(Diode tham số)

english variable capacitance diode
Varicap diode
Varactor.svg
Internal structure of a varicap
Type Passive
Pin configuration anode and cathode
Electronic symbol
Varicap symbol.svg

Tổng quan

Trong điện tử, một diode varicap , diode varactor , diode điện dung thay đổi , diode phản ứng biến đổi hoặc diode điều chỉnh là một loại diode được thiết kế để khai thác điện dung phụ thuộc điện áp của một tiếp giáp p đảo ngược.
Diode sử dụng thực tế là khả năng tĩnh điện của tiếp giáp pn thay đổi theo điện áp. Điều chế tần số, điều khiển tần số tự động, và tương tự. Điốt biến thiên được sử dụng để nhân tần số của vi sóng và tương tự, và điốt tham số cho khuếch đại tham số .