Allen háo hức

english Allen Eager


1927.1.10-
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở New York.
Thu âm nhà lãnh đạo đầu tiên vào năm 1946. Sau đó, ông làm việc với tư cách là một nghệ sĩ độc tấu trong Dàn nhạc Buddy Ricci và Dàn nhạc Todd Dameron. 'Tôi thành lập ban nhạc của riêng mình vào giữa những năm 50. Chuyển đến Paris vào năm 56, trở về '57 và làm việc ở New York. Ông đã nghỉ hưu sau đó nhưng đã trở lại ở Los Angeles. Sau khi nghỉ hưu ở Miami vào những năm 70, ông đã nghỉ hưu và tập trung vào những người trượt tuyết và đua xe. Sau đó, anh ấy đã trở lại lần thứ haighi lại một phiên lãnh đạo lần đầu tiên sau 30 năm. Tham gia vào mỗi lễ hội trong những năm gần đây. Đại diện làm việc "Chế độ phục hồi" "Phục hưng", vv