Luckey Roberts

english Luckey Roberts


1887.8.7-1968.2.5
Người chơi nhạc jazz Mỹ.
Sinh ra ở Philadelphia, Pennsylvania.
Còn được gọi là Charles Luckeyeth Roberts.
Anh ấy đã chơi piano từ khoảng năm 1900 và xuất bản tác phẩm đầu tiên "Jack Man Lag" vào năm 13. Vào đầu những năm 20, ông đã ảnh hưởng đến Duke Ellington và James P. Johnson như những người tiên phong về sải chân, piano và phong cách. Trong những năm 20 và 30, anh ấy làm việc như một người lãnh đạo ban nhạc và công việc đại diện của anh ấy là "Harem, Piano, Solo".