Ukiyo-e

english Ukiyo-e

Sự kiện âm nhạc Nhật Bản. đã được sử dụng như một bí danh cho các bài hát nổi tiếng từ thời Edo. Từ giữa thời Meiji đến thời Taisho, một nữ nghệ sĩ nổi tiếng đã tham dự, Tachibana Tachinosuke (Tachibana Yukisuke) được công nhận là một vị thần ukiyo-bushi vào năm 1900 (Meiji 33) và trở thành một trường hàng đầu. Tachibananosuke đã khéo léo dệt Nagato, Joban Tsu, Kiyomoto Bushi, v.v. vào các bài hát dân gian như Trả lời của Otsu, và Tot Totchitonton, kết thúc với một lời bài hát và giai điệu vui vẻ và lố bịch, và thêm một bài hát shamisen. Sự khéo léo đã cải thiện tính nghệ thuật đã được thể hiện trong bài hát. Tuy nhiên, sau cái chết của Tachibana, Ukiyo-e đã bị hủy bỏ, nhưng sau Thế chiến II, Tatsushi Nishikawa (1895-1959) đã được hồi sinh, và vào năm 1958, ông đã nhận được một giải thưởng liên hoan nghệ thuật trong Ban nghệ thuật nổi tiếng của Liên hoan nghệ thuật. Tôi thấy. Nó được thừa kế bởi Nihonbashi Kimie (1915-93) và những người khác.
Zenji Kanno