Phật giáo

english Buddhism

tóm lược

  • Giáo lý của Đức Phật rằng cuộc sống thấm đẫm những đau khổ do dục vọng gây ra, đau khổ chấm dứt khi dục vọng chấm dứt, và sự giác ngộ có được thông qua hành vi đúng đắn và trí tuệ và thiền định giải thoát một người khỏi dục vọng và đau khổ và tái sinh
  • một tôn giáo được đại diện bởi nhiều nhóm (đặc biệt là ở châu Á) tuyên xưng các hình thức khác nhau của giáo lý Phật giáo và đức phật tôn kính
Tổ tiên đề cập đến một cuộc tranh cãi sống khiếm nhã của một người là sẵn sàng để sống một cuộc sống cao quý, và chống lại một loại trà sang trọng Seijika (trà true) tập trung vào các Muromachi kỳ Tango (thymus), nào thể hiện ý tưởng của trà (cỏ trà) của giáo viên Takeo ShikiSen no Rikyu trong việc xây dựng phòng trà. Kết hợp cấu trúc của một ngôi nhà tư nhân trong một kế hoạch hẹp cực kỳ đơn giản, chúng tôi đã tận dụng vẻ đẹp của vật liệu tự nhiên.
→ Xem thêm sukiya-zukuri | phòng trà | ngồi xổm | Nijiriguchi | Myokian