Ở đó

english There

tóm lược

  • một địa điểm khác ngoài đây;
    • bạn có thể lấy nó từ đó
Tên chung của các bệnh của bệnh suy giảm thị lực mạnh. Tùy thuộc vào màu sắc của con ngươi (Hitomi), nó được chia thành màu xanh, có bệnh tăng nhãn áp ( glaucoma ), xà phòng đen ( đục thủy tinh thể ), gật đầu trắng ( đục thủy tinh thể ).