Phản ứng Reppe

english Reppe reaction
Một loạt các phản ứng tổng hợp sử dụng acetylene làm nguyên liệu thô được nghiên cứu và phát triển bởi Reppe et al. Bằng cách sử dụng các chất xúc tác khác nhau, có thể thêm các hợp chất vinyl, hợp chất ethynyl, hợp chất cacbonyl, hợp chất tuần hoàn, vv bằng cách thêm nước, rượu, phenol, aldehyd, ketone, amin, carbon monoxide hoặc tương tự acetylene dưới áp suất hoặc trùng hợp acetylene dưới áp lực Kết hợp. Mặc dù nó đã được áp dụng rộng rãi để sản xuất các nguyên liệu thô như nhựa tổng hợp, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp, v.v., sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phần lớn đã thay đổi sang phương pháp hóa dầu mới được phát triển. 1) (Hình 2) (Hình 3) (Hình 4)