Hoa rải rác

english Scattered flowers

Cũng được viết là Sanka. Tên loại và tên bài hát Shomyo. Trong lời giới thiệu của lễ truy điệu Phân tán Đó là một câu hát được hát khi bạn chơi, và nó thường bao gồm ba câu: trước, giữa và sau (thượng, trung, hạ), nhưng một số bài hát thiếu phần trước. Phần đầu là cụm từ ứng dụng (hotsugaku), và hầu hết các bài hát đều sử dụng chung cụm từ "Ganga-dojo, lễ tưởng niệm Đức Phật Kabana". Hàng giữa là câu ca ngợi (sandanku), và các câu khác nhau tùy thuộc vào danh dự của đối tượng được ca tụng. Phần sau là chuyển công đức, đa số dùng câu <Chúc công đức ..., lễ tưởng niệm Phật Kabana>. Trong mỗi giai đoạn, cụm từ đầu tiên được hát bởi bậc thầy Sanka, sau đó tất cả các thành viên trong nghề hát nó, và sau đó cụm từ đầu tiên được hát bởi cụm từ <Koka lễ tưởng niệm Đức Phật>.
Mario Yokomichi