Charles Vildrac

english Charles Vildrac
Nhà thơ Pháp, nhà viết kịch. Tên thật Charles Messager. Tôi ra đi như một nhà thơ, nhưng nó cho thấy giá trị thực sự của nó đối với nhà hát. Trong một phong cách bình tĩnh để khám phá những sự thật khiêm tốn ở dưới cùng của cuộc sống hàng ngày, ngoài kiệt tác "Merchant Ship Tenacity" (1920), hãy viết "Michelle Oak Rail" "Bà Bériard" "Hành hương", v.v.
Các mặt hàng liên quan CUPPO | DUAMEL