Mikhail Edisherovich Chiaureli

english Mikhail Edisherovich Chiaureli


1894-1.25-1974.10.31
Đạo diễn phim Liên Xô (Georgia).
Tôi đến từ Georgia.
Sau khi đóng vai trò là một diễn viên sân khấu, ông trở thành đạo diễn phim vào năm 1928. Các tác phẩm đạo diễn chính bao gồm "Saba" ('29), "Mặt nạ cuối cùng" ('34), "Lời thề" ('46) và "Câu chuyện của con gái "(60).