Johnny Albert Guarnieri

english Johnny Albert Guarnieri


1917.3,23-1985.1.7
Nhạc sĩ.
Sinh ra ở New York.
Còn được gọi là G. John.
Ông gia nhập ban nhạc George Hall năm 17 tuổi và tham gia Dàn nhạc Goodman năm 1939 và Dàn nhạc Artie Shaw vào năm 40. Sau đó, anh làm nhân viên của NBC với tư cách là một nhân viên phòng thulàm việc để thúc đẩy sự phát triển sau này trong thập niên 60. Sau đó, anh trở thành một người thường xuyên cho câu lạc bộ "Till of the Cock", nhưng đột ngột qua đời khi xuất hiện trong câu lạc bộ '85.