người sưu tầm

english collector

tóm lược

  • điện cực trong một bóng bán dẫn qua đó một dòng chất mang chính rời khỏi vùng giữa các điện cực
  • một miệng núi lửa đã thu thập vật chất vũ trụ va vào trái đất
  • một người được thuê để thu các khoản thanh toán (như tiền thuê nhà hoặc thuế)
  • một người thu thập mọi thứ
Một điện cực để thu thập các điện tử hoặc lỗ trống trong bóng bán dẫn , hoặc một khu vực ở phía điện cực. Kết nối với cực dương của triodekết nối tải đầu ra giữa bộ thu và bộ phát . Bộ sưu tập thêm một điện áp âm vào bộ phát cho bóng bán dẫn loại pnp và điện áp dương cho bóng bán dẫn loại npn.
→ Mục liên quan Mạch khuếch đại | Cơ sở | Bóng bán dẫn Mesa