biến trở

english varistor
Một phần tử bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi theo độ lớn của điện áp ứng dụng. Có các bộ chỉnh lưu và điốt bán dẫn có các giá trị điện trở khác nhau tùy thuộc vào hướng của điện áp và phần tử silicon carbide (silicon carbide) có giá trị điện trở không thay đổi tùy theo hướng của điện áp. có một đặc điểm là giá trị điện trở giảm đột ngột khi tăng điện áp ứng dụng, và nó được sử dụng để hấp thụ dòng điện đột biến, bảo vệ các tiếp điểm, thiết bị điện áp không đổi. Lưu ý rằng cái sử dụng hiệu ứng nhiệt của chất bán dẫn được gọi là nhiệt điện trở .