linh hồn

english spiracle

tóm lược

  • một lỗ thở
Lối vào không khí trên bề mặt cơ thể của khí quảncơ quan hô hấp của động vật chân đốt trên cạn. Ở côn trùng, thường có 10 cặp của mỗi cặp ở phía cơ thể cho mỗi phần cơ thể của ngực đến bụng. Ngoại vi của các phần nhô ra ngoại trừ phần nguyên thủy và buồng không khí (cả khoang phía trước) gây ra bởi sự xâm lấn của lớp biểu bì tiếp tục, tiếp theo là khí quản. Việc mở phổi của nhện cũng được gọi là cổng không khí.