tiên phong

english pioneer

tóm lược

  • một trong những người thực dân hoặc người định cư đầu tiên trong một lãnh thổ mới
    • họ đã đi về phía tây như những người tiên phong chỉ với những tài sản mà họ có thể mang theo bên mình
  • ai đó giúp mở ra một dòng nghiên cứu hoặc công nghệ hoặc nghệ thuật mới
Tiên phong về đất đai trước tiên và thành lập các thị trấnlàng mạc mới. Hoặc một ngôi nhà có truyền thống mà anh ấy / cô ấy đã phát triển nó và sống ở nơi đó. Nó cũng được gọi là cắt cỏ, mở cuốc, làm cỏ, v.v ... Trong trường hợp số nhiều, nó còn được gọi là bảy cây giống cỏ, năm người (nông dân) tên nông dân, Shiba off Sanno, v.v ... Tự hào về phả hệ của nó so với những người được thành lập sau khi phát triển, có rất nhiều ngôi nhà có ảnh hưởng của các ngôi làng với các đặc quyền trong các lễ hội, núi chung, v.v ... Vào thời Edo, nó đã trở thành một bậc thầy hào phóng (châu chấu), sau thời đại Meiji, ông lần lượt làm quận, và được gọi với một tên cửa hàng danh dự như giường, biệt thự, v.v.