Năm sức mạnh

english Five Power
Bộ phim Kabuki của Namiki Goryoku thế hệ đầu tiên. Chủ đề nước ngoài này "Năm tình yêu tuyệt vời". Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1794. Thích nghi với sự cố giết người vô tội của Satsuma samurai trong nhà thổ Sonezaki. Satsuma Samurai Katsuma Gen Soubi, người đã trở thành một cộng sự sâu sắc với Geisha Ten nghìn, đã nói về việc giết chết một người đàn ông nhỏ bé không hề ấn tượng trước tình yêu của Thiên đường Sasano Samugi (Koakataki). Một ví dụ điển hình của một người chăm sóc (một con voi).
→ Mục liên quan Munejiro Sawamura