Tiêu chuẩn

english standard

tóm lược

 • bất kỳ cờ đặc biệt
 • một cột hoặc chùm thẳng đứng (đặc biệt là một cột được sử dụng như một giá đỡ)
  • khoảng cách được đánh dấu theo tiêu chuẩn mỗi dặm
  • đèn được hỗ trợ trên các tiêu chuẩn cung cấp chiếu sáng
 • lý tưởng trong đó có thể đánh giá một cái gì đó
  • họ sống theo tiêu chuẩn của cộng đồng
 • một cơ sở để so sánh, một điểm tham chiếu để đánh giá những thứ khác
  • các trường tuân thủ các tiêu chuẩn liên bang
  • họ đặt ra biện pháp cho tất cả các công việc tiếp theo
 • giá trị đằng sau tiền trong một hệ thống tiền tệ
 • một thước đo bảng = 1980 bảng chân

Tổng quan

Tiêu chuẩn có thể tham khảo:
Trong số các bài hát nổi tiếng, các bài hát đã được hát không thể tha thứ trong nhiều tháng và đang được phát. Đặc biệt là một tiết mục quan trọng của các nhạc sĩ nhạc jazz, có nhiều bài hát được chơi làm chất liệu cho sự ngẫu hứng, chẳng hạn như "Đêm Tunisia" của Gillespie , "Nửa đêm" của Monk .