Bobby Henderson

english Bobby Henderson


1910.4.16-1969 12.9
Người chơi piano jazz Mỹ.
Sinh ra ở New York.
Còn được gọi là Jody Bolden Henderson.
Anh bắt đầu chơi piano từ năm 13 tuổi vào năm 1923 và được đi cùng với Billy Holiday vào năm 33. Sau đó, nó là một sự tồn tại bị lãng quên cho đến khi nó được phát hiệnghi lạiJohn Hammond cho đến năm 56. Năm tới '57 xuất hiện trong Liên hoan nhạc Jazz Newport. Ông được biết đến với phương pháp chơi đàn piano có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương pháp chơi sải chân của Harlem, để lại bản ghi âm cuối cùng vào năm 69 và chết ở Albani, New York. Các tác phẩm đại diện như "Một ngôi nhà trên mây".